LilleLørdag - Munor - I krigsstormens øye

Arrangementsinformasjon
I 2020 er det 80 år siden krigsutbruddet. Olivier Messiaen skrev sin Quatour pour la fin du temps (Kvartett til tidens ende) i tysk krigs-fangenskap for seg selv og musikermedfanger uten å ane noe om sin egen sjebne. Verket ble urframført i leiren Stalag VIII-A i nærvær av de andre som særdeles ufrivillig befant seg der. Det er både dramatikk, fortvilelse, håp og lengsel innvevd i denne musikken. Sverre Meling jr. er med for å sette det hele inn i en større sammenheng.

Velkommen!

Merk pga. Corona og 1 meters regelen har vi kun 60 billetter for salg. Og vi vil be om navn og telefonnummer som vi oppbevarer her på TicketCo i tilfelle smittesporing.

kopervikkulturhus
lillelørdag
kulturikarmøy
munorensemblet
munor
andreverdenskrig
oliviermessiaen

Restriksjoner

Vi følger FHI´s til enhver tid gjeldende smitteråd.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpt billett returneres ikke.