LilleLørdag - Haaland om 70 og 80-tallet

EVENT INFORMATION
Odd Jakob Haaland fra Kopervik & omegn historielag forteller gjennom bilder fra Tidsmaskinen om Karmøy på 70 og 80-tallet.

Velkommen også til vår trivelige kafé som er åpen fra kl. 18.

Begrenset antall billetter pga. korona restriksjoner.

Foto: Odd Bernhard Christensen
kopervikkulturhus
lillelørdag
kulturikarmøy
tidsmaskinen
oddjakobhaaland
kopervikhistorielag

Restrictions

Vi følger FHI´s til enhver tid gjeldende smitteråd.

Waiver

Kjøpt billett returneres ikke.